Våre tjenester

Uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll av utførelsen av våtrommenes fuktsikring og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system.

Les mer Send forespørsel

Bistand i befaringer med tiltakshaver og utbygger

Vår lange erfaring fra reklamasjoner og tvistesaker viser at disse ofte kunne vært unngått ved mer proaktiv deltagelse av bygg kyndige rådgivere i prosessen. Norsk Byggekontroll tilbyr derfor bistand til tiltakshavere og utbyggere gjennom hele byggeperioden for å gjøre byggeprosessen så smertefri som mulig.

Send forespørsel

Kontroll av radonsperre før gulvet blir støpt

Norsk Byggekontroll AS kontrollerer utførelsen på radonsperren slik at alle overganger og gjennomføringer er utført i henhold til anbefaling fra leverandøren. Dette anses som svært viktig da forskning viser at Radon er nest hyppigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge.

Send forespørsel

Bistå tiltakshaver i overtakelsesforretning med utbygger

Norsk Byggekontroll kan bistå som tiltakshaver og utbyggers rådgiver både i overtakelsesforretninger og ettårsbefaringer.

Send forespørsel

Fuktmåling før bygget tettes innvendig

Plan og Bygningsloven med forskrift stiller krav til at treverk som bygges inn skal vøre tørt, dette skal kontrolleres. Norsk Byggekontroll har avansert utstyr og målemetoder som sikrer at ditt bygg er tørt før konstruksjoner lukkes. Dette er viktig med tanke på godt inneklima og beboernes helse da for høyt fuktnivå vil kunne skape skadelig muggsopp.

Send forespørsel

Trykktest av bygning iht. Norsk Standard

Norsk Byggekontroll utfører trykktester med BlowerDoor. Alle boliger skal trykktestes for å bevise at de oppfyller forskriftenes krav til tetthet som har stor innvirkning på energibehovet i din bolig.

Send forespørsel

Byggelånskontroll

Boliglånsinstitusjonene forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå “overbelastning” av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

Norsk Byggekontroll gjennomfører befaringer på byggeplass etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Antall kontroller i løpet av byggeperioden varierer etter størrelsen på prosjektet.

Ta kontakt for pristilbud.

Send forespørsel