Tiltaksklasse 2 og 3: Bygningsfysikk og brannprosjektering

Uavhengig kontroll tiltaksklasse 2 & 3 er en sjekk av prosjekteringen og utførelsen av brannsikkerhet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk. Hvert prosjekt i Tiltaksklasse 2 & 3 blir vurdert individuelt fordi alle større prosjekter er forskjellige. Noen prosedyrer må uansett følges, uavhengig av byggets bruksområde, størrelse, utforming og plassering.

På uavhengig kontroll av brannsikkerhet må kontrollerklæring foreligge ved søknad om igangsetting. De andre fagene må kontrollerklæring senest foreligge ved søknad om ferdigattest.

Bransikkerhet

Kontrollen skal avdekke avvik i brannprosjekteringen. Her skal kontrollerklæringen foreligge ved søknad om igangsettelses av byggingen.

Konstruksjonssikkerhet

Alle materialer som brukes i byggverk skal bidra til at bygget har en sikker motstandsevne og stabilitet. Her skal det kontrolleres at det er utført riktig prosjektering og rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

Bygningsfysikk

Går ut på å kontrollere at varme-, luft- og fukttransporten i en bygning beveger seg riktig. Vi ser spesifikt på varmeisoleringen og fuktsikringen mot vanndamp og fritt vann. Her skal det kontrolleres at det er utført riktig prosjektering og rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

Geoteknikk

Ved spesielle grunnforhold skal det foreligge grunnundersøkelser og prosjektering av fundamenter etc slik at ikke bygget siger etter utførelsen. Kontrollen her går på å kontrollere forutsetningene for prosjekteringen og om riktige rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

Klikk her for å bestille kontroll