Norsk Byggekontroll åpner nytt regionskontor i Nord-Norge

Fredrik Gjøsund Norsk Byggekontroll

Fredrik Gjøsund, Regionsansvarlig i Norsk Byggekontroll.

Norsk Byggekontroll har nå vært i full drift i 2 år og markerer dette med å åpne et nytt regionskontor i Harstad.

– ”Dette er viktig for å kunne ha nærhet og yte service til vår stadig økende kundemasse og forhandlere av boliger i Nord-Norge”, sier daglig leder i Norsk Byggekontroll, Rune Bratlie.

Regionskontoret har ansvaret for Nordland, Troms og Finnmark og skal drives av Fredrik Gjøsund, som bistår tiltakshavere og utbyggere med Uavhengig Kontroll og Trykktesting. Avdelingen bygger videre på selskapets verdier i å være et uavhengig alternativ og en foretrukket leverandør av Uavhengig Kontroll.

– Vi har som mål å bli foretrukket i markedet på grunn av vår uavhengighet, seriøsitet og kompetanse, sier Fredrik Gjøsund i Norsk Byggekontroll.

Avdelingen flyttet inn i nye lokaler i Stalheimveien i Harstad i januar og ser frem til å bli bedre kjent i det nordnorske markedet. Med en voldsom byggevirksomhet i Nord-Norge er avdelingen klar for hektiske dager med kvalitetssikring av norske boliger.

– ”Jeg har aldri sett en så stor byggevirksomhet i landsdelen vår før”, forteller Gjøsund. ”Visjonen vår er å bli en veiviser for Uavhengig Kontroll i byggebransjen og at tiltakshaverne forstår betydningen og tryggheten for at kontrollen blir gjennomført på riktig måte. Byggefeil og avvik utgjør betydelige kostnader i byggebransjen. Uavhengig Kontroll er derfor en god forsikring for både kjøper og utbygger når den blir utført på en ordentlig måte.”

At Norsk Byggekontroll nå også har et eget kontor i Nord-Norge vil bidra til en økt miljøgevinst og vekst i byggebransjen i distriktet.