Hvorfor velge oss?

Vår erfaring – din trygghet!

Mange aktører
5. Februar 2015 kom det en rapport gjort for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om Uavhengig kontroll. Den viser at i 2014 har det vært en stor økning i antall foretak med Sentral Godkjenning. Fagekspertene forteller i rapporten at de er usikre på i hvilken grad det er tilfelle at så mange besitter tilstrekkelig og riktig kompetanse til å utøve Uavhengig Kontroll. Når man ser dette i lys av at det ble innført obligatorisk Uavhengig Kontroll tilbake i 1.1.2013. så er det vel ikke så rart at kvaliteten varierer stor innenfor foretak som tilbyr Uavhengig Kontroll.

Stort behov
I 1995 startet Ekholt opp Termografi & TakstConsult AS. Da myndighetene i 2007 varslet om Uavhengig Kontroll, så Rolf Ekholt et stort behov for seriøse aktører som kunne utføre dette.
Sammen med byggmester og byggingeniør, Rune Bratlie startet de opp Norsk Byggekontroll, hvor de sammen jobber mot at Norsk Byggekontroll kan bli Uavhengig Kontroll sitt målebarometer og retningsgiver i bransjen.

Norsk Byggekontroll: Totalt uavhengig
Siden oppstarten 1. Januar 2015, har Norsk Byggekontroll blitt godt mottatt. Flere tilsvarende selskaper tilbyr Uavhengig Kontroll som en av mange tjenester, men det at Norsk Byggekontroll kun har fokus på en smal nisje vil gi oppdragsgiverne effektiv UK med høy kompetanse og trygghet om total uavhengighet fra andre produkter og tjenester.

Tilhørende tjenester
Hvis du er interessert i trykktesting, termografering eller tilhørende tjenester så ta kontakt for nærmere informasjon pristilbud.

Derfor bør du velge Norsk Byggekontroll
1. Kunnskap
2. Uavhengighet
3. Dokumentert feltkontroll
4. Godkjenningsbevis til FDV-mappe
5. Integrasjon og utveksling mot programvaren til Holte AS

Hva er Uavhengig Kontroll
Direktoratet for Byggkvalitet beskriver Uavhengig Kontroll som kontrollør av søknadspliktige tiltak for å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen – Ansvarsrett på Uavhengig Kontroll i forbindelse med byggesøknaden

• Kontroll av prosjektering av våtrom
• Kontroll av utførelse for nødvendig befaring
• Kontroll av utfylte dokumenter/sjekklister/FDV
• Kontroll av dokumenter i forbindelse med lufttetthet
• Kontrollerklæring med sluttrapport