FAQ

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges som prosjektert og derved redusere byggefeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for energi, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

I en undersøkelse om effekten av Uavhengig Kontroll i byggesaker gjort for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i februar 2015, mente 52% av foretakene som var med i undersøkelsen at Uavhengig Kontroll ville gi bedre byggkvalitet.
Siden Norsk Byggekontrolls oppstart 1. januar 2015 har det blitt foretatt Uavhengig Kontroll av ca 70 husstander. Det er funnet avvik på ca 60% av disse. Husstandene har i etterkant av kontrollen blitt utbedret i samarbeid med flislegger og boligleverandøren før overtakelse. Dette viser at det i høyest grad er behov for Uavhengig Kontroll, og at man som husbygger har stor fordel av denne prosessen.

Et godkjenningsbevis fra Norsk Byggekontroll gir deg som husbygger et bevis på at de kontrollerte deler av huset er i den stand det burde være for å få ferdigattest. Dette gjør at du senere slipper eventuelle uforutsette utgifter.

Entreprenør vil stå som ansvarlig for å få utbedret avvikene. Entreprenør vil bli pålagt å rette opp avvikene før det kan skrives ferdigattest. Avvik som ikke rettes opp blir meldt til kommunen.

Våtrom/fukt

Visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom i henhold til prosjekterte tegninger. Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres. Dokumenter innhentes fra utførende entreprenør for godkjenning av samspill mellom materialer.

 

Tetthet

Dokumentasjon på utført trykktest fra byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 17, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er ikke foreløpig en del av den Uavhengige Kontrollen. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829, ved både over- og undertrykk.

Nei, men om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829

I dagens lovverk er ikke trykktest en obligatorisk del av den uavhengig kontrollen, men det har kommet signaler om at dette vil tilføyes den uavhengig kontrolørens ansvar. Vi hos NBK anser at dette er en naturlig del av den Uavhengige Kontrollen.

Ja. Norsk Byggekontroll AS er en trygg og landsdekkende samarbeidspartner som har tilgjengelige fagpersoner som kan utføre Uavhengig Kontroll i hele landet. Prisen er i utgangspunktet den samme, uansett hvor i landet oppdraget skal utføres.