Bør ordningen med uavhengig kontroll skjerpes?

Uavhengig kontroll: Bør det skjerpes?

Feil og avvik utgjør store kostnader i byggebransjen. Uavhengig kontroll kan sikre økonomisk lønnsomhet i byggeprosjekter og er en forsikring både for kjøper og utbygger—når ordningen fungerer godt. Strengere krav til kontrollører kan bidra til å forbedre ordningen.

En undersøkelse i regi av DiBK har avdekket ulik praksis i gjennomføring av uavhengig kontroll av bygg. Undersøkelsen avdekket også manglende befaring og at prisdumping presser ut seriøse aktører—spesielt i Tiltaksklasse 1. Manglende oppfølging fra kommunene rundt åpne avvik ble også påpekt. Det positive er at flertallet mener ordningen fungerer og fører til bedre byggkvalitet (www.dibk.no). – Det er altfor lite fokus på det som skjer på byggeplassen, hevder daglig leder i Norsk Byggekontroll AS, Rune Bratlie, som synes kravene til kontrollører er for dårlige. Han mener det ble søkt om sentralgodkjenning for uavhengig kontroll over en lav sko da kravet om uavhengig kontroll av nye bygg kom i 2013. – Jeg tror det er viktig fremover at vi jobber mot en felles sertifisering av de som kontrollerer.

Bør være eksperter

Hvis kontrollen skal utføres på en tilfredsstillende måte, bør kontrolløren ha dette som en hovedjobb, ikke i tillegg til flere andre oppgaver. Et minimumskrav til kontrollører bør være at de har minst like god kompetanse som den som utfører arbeidet.

I Tiltaksklasse 1 kan utbygger trykkteste selv. Ifølge Bratlie skjer det gjerne med minimalt utstyr og uten tilstrekkelig opplæring og resultatene blir ikke presise. – For utbygger er det av stor interesse at dette også blir skikkelig gjort av tredjepart. I Tiltaksklasse 2 er det en større variasjon på uavhengig kontroll. Alle prosjekt er forskjellige, men utgangspunktet for kontrollen er at det blir utført slik det er prosjektert. I Tiltaksklasse 2 er det imidlertid krav til Bachelor pluss minimum seks års erfaring for kontrollører.

Bratlie ser store utfordringer i det private marked og finner skremmende liten interesse for å sikre ordentlig arbeid. – Eneste interesse er å spare penger, hevder han. Innen renovasjon, oppussing og tilbygg kreves ikke kontroll. Her mener Bratlie at uavhengig kontroll ville være en utrolig liten investering for å unngå rettslige tvister. Profesjonelle tiltakshavere krever at det skal gjøres skikkelig arbeid. Imidlertid gjør mennesker feil og det finnes også ”mandagshus”. Derfor bør det alltid brukes kontroll på byggeplass.

Denne saken ble først utgitt i Fremtidens byggenæring nr. 17.