Uavhengig kontroll

Bakgrunn for uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.


Hva skal kontrolleres?

Våtrom/fukt

 • Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger.
 • Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres.
 • Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

Tetthet

Dokumentasjon på utført trykktest fra Byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 17, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829 ved både over- og undertrykk, ta gjerne kontakt for pris.


PRISINFORMASJON

Priser Uavhengig Kontroll våtrom og luftetthet:

 • 1-5 VÅTROM
 • 11.800,-
 • inkl. mva.
 • Gjelder for enebolig med leilighet/hybel samt tomannsbolig med 1-5 våtrom
 • Tiltaksklasse 1 og 2
 • Send forespørsel
 • 5-10 VÅTROM
 • 15.900,-
 • inkl. mva.
 • Gjelder for enebolig med leilighet/hybel samt tomannsbolig med 5-10 våtrom
 • Tiltaksklasse 1 og 2
 • Send forespørsel
 • RAMMEAVTALE?
 • KONTAKT
 • oss for prisinformasjon
 • Norsk Byggekontroll har inngått rammeavtaler med flere store boligleverandører som gir deg som kunde lavere pris. Sjekk om dette gjelder for din boligleverandør.*
 • Send forespørsel

*Dersom dette ikke gjelder for din boligleverandør, be dem om å kontakte oss for å inngå en rammeavtale for Uavhengig Kontroll. Dette er noe blant annet Boligprodusentene anbefaler å gjøre og det vil ikke risikere vår uavhengighet.


Ved kontroll av våtrom forholder vi oss til spesifikke krav omtalt i TEK 17 og forskrift om uavhengig kontroll.